Để các đơn vị thuận tiện trong việc gửi bài đăng tin hoạt động của trường lên website Phòng Giáo dục Giá Rai, nay Ban biên tập website hướng dẫn cụ thể như sau:

     Gửi file hình ảnh hoạt độngfile bài viết vào cả 02 địa chỉ email: nhphuong.pgr@sobaclieu.edu.vncán bộ phụ trách chuyên môn theo từng cấp học:

       - Mầm non: dnbuu.pgr@sobaclieu.edu.vn

       - Tiểu học: ldphuc.pgr@sobaclieu.edu.vn

       - THCS: vdkhai.pgr@sobaclieu.edu.vn

   Lưu ý:

       - Không tự chèn ảnh vào bài viết.

       - Bài viết phải ngắn gọn, sử dụng font chữ: Times New Roman, size: 14.

       - Các bài gửi không đúng yêu cầu trên sẽ không được đăng trên website.

       Rất mong sự hợp tác của các cá nhân, đơn vị trường học nhằm góp phần làm phong phú nội dung website Phòng Giáo dục.

                                                                                                                       Ban biên tập Website


Phòng GDĐT Giá Rai
23/06/2014