Thông báo 16/04/2013

Hướng dẫn cách đăng bài lên website Phòng Giáo dục Giá Rai

        Để các đơn vị thuận tiện trong việc đăng tin hoạt động của trường lên website Phòng Giáo dục Giá Rai, nay Ban biên tập website hướng dẫn cụ thể như sau:

   1. Gửi các file đính kèm về địa chỉ mail: nhphuong.pgr@sobaclieu.edu.vn  hoặc ldphuc.pgr@sobaclieu.edu.vn  

       Gồm:

       + 01 file word chứa nội dung bài viết (font: Times New Roman, size: 14).

       + Các file hình ảnh liên quan đến nội dung bài viết.

      2. Gửi  bằng văn bản (bài viết trên) có đóng dấu xác nhận của cơ quan.

       Lưu ý: Không tự chèn ảnh vào bài viết. 

      Rất mong sự hợp tác của các cá nhân, đơn vị trường học nhằm góp phần làm phong phú nội dung website Phòng Giáo dục.

                                                                                                                         Ban biên tập Website

Phòng GDĐT Giá Rai