Trường TH Tân Thạnh A tổ chức cho học sinh đi thăm nhà bia ghi danh liệt sĩ và mẹ việt nam anh hùng

27/12/2014

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, phong trào Trần Quốc Toản, trường Tiểu học Tân Thạnh A phối hợp với xã Đoàn tổ chức cho học sinh đi lao động và dâng hương tại Nhà bia ghi danh 142 liệt sĩ và 10 mẹ Việt Nam Anh hùng xã Tân Thạnh

Các trường TH huyện Giá Rai tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp “Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam” (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

25/12/2014

* Trường TH Phong Tân Tổ chức buổi lễ mít tinh ôn lại truyền thống Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ chức thi đấu giao lưu bóng đá giữa các trường: TH Phong Tân, TH Phong Thạnh Đông, TH Phong Thạnh, TH Phong Thạnh A, TH Phong Thạnh B.

Trường Tiểu học Tân Thạnh và Tiểu học Tân Thạnh A tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn liên trường, tháng 12/2014

24/12/2014

Thực hiện theo kế hoạch số 542/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT về Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn năm học 2014 – 2015, trường TH Tân Thạnh và TH Tân Thạnh A phối hợp tổ chức sinh hoạt Tổ chuyên môn liên trường với thành phần và nội dung như sau:

Trường Tiểu học Phong Thạnh Tây B tổ chức thi ĐDDH năm học 2014 – 2015 vòng trường

24/12/2014

Lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), trường Tiểu học Phong Thạnh Tây B tổ chức Hội thi sáng tạo thiết bị Đồ dùng dạy học tự làm vòng trường năm học 2014-2015.

Trường Tiểu học Phong Nam tổ chức tập huấn cấp trường phương pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học ở tiểu học

19/12/2014

Ngày 15 tháng 11 năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-TW về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị số 02/CT-BGDĐT ngày 31/01/2005 về việc Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường. Giáo dục bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong các nhiệm vụ giáo dục quan trọng, được Đảng, Nhà nước, các ngành các cấp và quần chúng nhân dân quan tâm đặc biệt.