Trường Tiểu học Phong Nam tổ chức tập huấn cấp trường phương pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học ở tiểu học

19/12/2014

Ngày 15 tháng 11 năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-TW về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị số 02/CT-BGDĐT ngày 31/01/2005 về việc Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường. Giáo dục bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong các nhiệm vụ giáo dục quan trọng, được Đảng, Nhà nước, các ngành các cấp và quần chúng nhân dân quan tâm đặc biệt.

CBQLGD Tiểu học huyện Giá Rai tham quan mô hình trường học tiêu biều Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, năm học 2014 – 2015

19/12/2014

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức triển khai, duy trì công tác “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trường học năm học 2014 – 2015; Phòng GD&ĐT huyện Giá Rai tổ chức buổi tham quan học tập, tọa đàm về mô hình trường học tiêu biểu về công tác “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại trường TH Phong Phú B, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2013.

TH Phong Thạnh B tổ chức tập huấn cấp trường phương pháp tích hợp GD Môi trường vào chương trình giảng dạy các môn học TH

09/12/2014

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các tập huấn GDMT, trường TH Phong Thạnh B tổ chức chức tập huấn phương pháp tích hợp nội dung GDMT vào chương trình giảng dạy các môn học và lồng ghép triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020.

Trường TH Tân Thạnh A tổ chức Hội nghị Ban Đại diện cha mẹ học sinh học kỳ I, năm học 2014-2015

09/12/2014

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc Hội nghị Ban đại diện CMHS ở học kỳ I, năm học 2014-2015, trường TH Tân Thạnh A tổ chức Hội nghị giữa BGH, GVCN và Ban đại diện CMHS để đánh giá lại công tác thực hiện trong thời gian qua và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Trường TH Phong Thạnh A triển khai sinh hoạt chuyên môn cấp trường tháng 12/2014

03/12/2014

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cấp trường năm học 2014-2015, trường TH Phong Thạnh A tổ chức triển khai chuyên đề cấp trường với chủ đề: “Phân loại mức độ tư duy học sinh TH và ma trận câu hỏi đề kiểm tra định kỳ 02 môn Tiếng Việt và Toán TH theo Thông tư 30/2014, năm học 2014-2015”

Tin khác: