Trường TH Phong Thạnh A tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 4/2015 triển khai ma trận đề kiểm tra cuối năm theo Thông tư 30/2014

22/04/2015

Thực hiện Hướng dẫn số 57/PGD-ĐT, ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn thống nhất ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015 và Kế hoạch 253/KH-PGD&ĐT, ngày 6/4/2015 về việc Thẩm định đề đề xuất, thành lập ngân hàng đề kiểm tra định kỳ Cuối năm 2014-2015, trường TH Phong Thạnh A tổ chức sinh hoạt chuyên môn triển khai cho tất cả CB-GV trong toàn trường.

Các trường TH huyện Giá Rai tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường tháng 4/2015

20/04/2015

Thực hiện Kế hoạch của Phòng GD-ĐT Giá Rai về tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường và cụm chuyên môn liên trường TH tháng 4 năm học 2014 - 2015, sáng ngày 18/4/2015, các trường TH trong huyện tập trung tổ chức buổi sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường TH lần thứ 5 năm học 2014 - 2015.

Trường TH Thạnh Bình B tiếp tục đầy mạnh phong trào trồng cây, xây dựng cảnh quan môi trường Xanh, Sạch, Đẹp

13/04/2015

Tiếp tục thực hiện kế hoạch “Phong trào trồng cây, tạo cảnh quan môi trường Xanh, Sạch, Đẹp” của Phòng GD-ĐT huyện Giá Rai, trường TH Thạnh Bình B tổ chức cho tập thể CB-GV-NV và học sinh hưởng ứng các buổi lao động trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

Trường TH Phong Phú B tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông và phòng chống các dịch bệnh.

09/04/2015

Thực hiện các kế hoạch chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015; về Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh và Công tác tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm.

Trường TH Phong Thạnh Đông tổ chức chuyên đề về công tác sinh hoạt lớp cuối tuần ở trường TH

09/04/2015

Trong tháng 4/2015, BGH cùng các giáo viên chủ nhiệm trường TH Phong Thạnh Đông tổ chức sinh hoạt chuyên đề, báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm về “Tổ chức tiết sinh hoạt tập thể lớp” cuối tuần.