Thực hiện chủ đề năm học 2011-2012 với phong trào làm “ Đồ dùng, đồ chơi tự tạo” . Đây là một hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực giúp cho việc tổ chức tốt hoạt động chung, hoạt động góc và góp phần thực hiện yêu cầu tối thiểu đồ dùng, đồ chơi của lớp.

          Ngày 21/04/2012 tại trường MN Sơn Ca 1, sinh hoạt chuyên môn lần này cụm 2 đã tổ chức giao lưu trưng bày “Đồ dùng, đồ chơi tự tạo” của 5 trường: MN Sơn Ca 1, MN Tuổi Thơ, MN Hương Sen, MG Phong Thạnh A, MN Tư thục Hộ Phòng. Gồm có 20 bộ, trong đó 14 bộ đồ dùng, 6 bộ đồ chơi.

          Điểm nổi bật là các bộ đồ dùng, đồ chơi tham gia giao lưu trưng bày lần này mang tính sáng tạo cao, tận dụng những nguyên vật liệu dể tìm kiếm, những thứ tưởng chừng bỏ đi nhưng nhờ khéo tay các cô đã làm nên những bộ đồ dùng, đồ chơi mà trẻ thích. Điều quan trọng là đã tạo điều kiện giúp trẻ khám phá khoa học, thực hành trải nghiệm đáp ứng được yêu cầu của chương trình GDMN.

          * Đồ dùng dạy học:

                  

          1. Hoạt động : Làm quen văn học.

              Đề tài : “Ba chú heo con” (Mô hình sân khấu rối).

              Đơn vị: MN Sơn Ca 1.

           2. Hoạt động : Làm quen văn học.

              Đề tài : “Nhổ củ cải” (Mô hình làm bằng tăm tre).

              Đơn vị: MN Tư thục Hộ Phòng.

                  

          3. Hoạt động : Khám phá khoa học.

              Đề tài : “Một số phương tiện giao thông phổ biến” (Làm bằng giấy thùng cứng).

              Đơn vị: MN Tư thục Hộ Phòng.

                   

          4. Hoạt động : Làm quen chữ viết.

              Đề tài : Làm quen chữ cái “h, k”.

              Đơn vị: MN Tuổi Thơ .

                   * Đồ chơi :

                   

          1. Tên đồ chơi : Các con vật gần gũi trẻ ( làm từ các vật liệu phế thải: hộp yaourt, hộp sữa chua, vỏ hến, vỏ sò huyết…).

               Đơn vị: MN Sơn Ca 1.

                 

          2.  Tên đồ chơi : Du lịch biển Vũng Tàu ( làm bằng ống hút, mút xốp).

                Đơn vị: MN Tuổi Thơ .

                   

          3.  Tên đồ chơi: Công viên ( làm bằng mút bitis ).

               Đơn vị: MG Phong Thạnh A. 

                  

          4.  Tên đồ chơi: Ô ăn quan, ném vòng, gắp hạt (làm bằng hộp sữa chua, mút xốp, giấy màu).

                Đơn vị: MN Hương Sen

          * Tất cả cán bộ, giáo viên của 5 trường đang tham quan và nghe thuyết minh đồ dùng, đồ chơi của từng đơn vị.

                  

          * Tất cả cán bộ, giáo viên của 5 trường đang trao đổi, học tập và rút kinh nghiệm cách làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

                 


Mầm non Sơn ca 1
26/04/2012