Trường Mẫu giáo Tân Hiệp tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015) và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

24/11/2015

Ngày 19/11/2015, trường Mẫu giáo Tân Hiệp tổ chức họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trường Mầm non Tuổi Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015) và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

24/11/2015

Ngày 20/11/2015, trường Mầm non Tuổi Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trường THCS Giá Rai A tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015) và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

24/11/2015

Ngày 20/11/2015, trường THCS Giá Rai A tổ chức họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trường Mầm non Sơn ca 1 tổ chức Lễ Kỉ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015) và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

24/11/2015

Ngày 20/11/2015, Trường Mầm non Sơn ca 1 tổ chức Lễ Kỉ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015) và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường tiểu học Phong Nam tổ chức kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

23/11/2015

Ngày 19 tháng 11 năm 2015 trường tiểu học Phong Nam tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2015 ) và Lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.