Trường TH Phong Phú B tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” năm học 2014- 2015.

29/10/2014

Thực hiện kế hoạch số 579/KH-PGDĐT ngày 09/10/2014 của phòng GDĐT Giá Rai về việc tổ chức các Hội thảo cấp trường trong tháng 10/2014, trường TH Phong Phú B tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” cấp trường năm học 2014- 2015.

Trường TH Phong Thạnh Đông tổ chức hội thảo cấp trường về “nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục”

29/10/2014

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các Hội thảo cấp trường trong tháng 10/2014, trường TH Phong Thạnh Đông tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục”

Hội thảo nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

29/10/2014

Để thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lí; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức và lối sống”, sáng ngày 26/10/2014 trường THCS Phong Thạnh Đông tổ chức hội thảo về chủ đề trên.

Hãy nói không với ma túy

29/10/2014

Tình hình ma túy, tội phạm ma túy hiện nay đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đang xâm nhập vào các trường học gây tác hại nguy hiểm đến lứa tuối học sinh trung học và gây tác hại lớn cho gia đình và an ninh xã hội.

Cụm 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 10/2014

28/10/2014

Thực hiện Công văn số 223/PGD&ĐT-THCS về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo Cụm trường THCS, năm học 2014 – 2015; Kế hoạch số 02/KH-CCM về sinh hoạt Cụm chuyên môn tháng 10/2014, chiều ngày 23/10/2014, Cụm 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 10/2014 tại trường THCS Phong Phú.