Cụm chuyên môn số 1 bậc THCS tổ chức Hội thảo dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh

13/04/2015

Thực hiện công văn số 239/KH-PGD&ĐT ngày 31/3/2015 của Phòng GD&ĐT Giá Rai, Kế hoạch số 05/KH-CCM ngày 06/4/2015 của Cụm chuyên môn 01, ngày 09/4/2015 Cụm 1 Tổ chức Hội thảo “Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh” cấp trung học cơ sở tại trường THCS Phong Phú.

Trường TH Thạnh Bình B tiếp tục đầy mạnh phong trào trồng cây, xây dựng cảnh quan môi trường Xanh, Sạch, Đẹp

13/04/2015

Tiếp tục thực hiện kế hoạch “Phong trào trồng cây, tạo cảnh quan môi trường Xanh, Sạch, Đẹp” của Phòng GD-ĐT huyện Giá Rai, trường TH Thạnh Bình B tổ chức cho tập thể CB-GV-NV và học sinh hưởng ứng các buổi lao động trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

Trường TH Phong Phú B tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông và phòng chống các dịch bệnh.

09/04/2015

Thực hiện các kế hoạch chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015; về Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh và Công tác tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm.

Trường TH Phong Thạnh Đông tổ chức chuyên đề về công tác sinh hoạt lớp cuối tuần ở trường TH

09/04/2015

Trong tháng 4/2015, BGH cùng các giáo viên chủ nhiệm trường TH Phong Thạnh Đông tổ chức sinh hoạt chuyên đề, báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm về “Tổ chức tiết sinh hoạt tập thể lớp” cuối tuần.

Trường THCS Phong Thạnh tổ chức về nguồn thăm khu di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi

07/04/2015

Thực hiện kế hoạch số: 15/KH-THCS ngày 10/10/2014 của trường THCS Phong Thạnh về việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh.