Trường TH Phong Tân, TH Phong Thạnh Đông tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2015 (01/3/2015- 30/4/2015)

14/05/2015

Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Góp phần tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đọc cho học sinh.

Gương sáng học tập

14/05/2015

Trường TH Phong Phú B

Trường TH Phong Thạnh A tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 4/2015 triển khai ma trận đề kiểm tra cuối năm theo Thông tư 30/2014

22/04/2015

Thực hiện Hướng dẫn số 57/PGD-ĐT, ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn thống nhất ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015 và Kế hoạch 253/KH-PGD&ĐT, ngày 6/4/2015 về việc Thẩm định đề đề xuất, thành lập ngân hàng đề kiểm tra định kỳ Cuối năm 2014-2015, trường TH Phong Thạnh A tổ chức sinh hoạt chuyên môn triển khai cho tất cả CB-GV trong toàn trường.

Các trường TH huyện Giá Rai tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường tháng 4/2015

20/04/2015

Thực hiện Kế hoạch của Phòng GD-ĐT Giá Rai về tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường và cụm chuyên môn liên trường TH tháng 4 năm học 2014 - 2015, sáng ngày 18/4/2015, các trường TH trong huyện tập trung tổ chức buổi sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường TH lần thứ 5 năm học 2014 - 2015.

Cụm chuyên môn số 1 bậc THCS tổ chức Hội thảo dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh

13/04/2015

Thực hiện công văn số 239/KH-PGD&ĐT ngày 31/3/2015 của Phòng GD&ĐT Giá Rai, Kế hoạch số 05/KH-CCM ngày 06/4/2015 của Cụm chuyên môn 01, ngày 09/4/2015 Cụm 1 Tổ chức Hội thảo “Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh” cấp trung học cơ sở tại trường THCS Phong Phú.